1

ทั่วไป

ยังไม่มีข่าวใหม่ค่ะ/ครับ no news อ่านข่าวเก่า...

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ยังไม่มีข่าวใหม่ค่ะ/ครับ no news อ่านข่าวเก่า...
รับน้องเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2562

วันเปิดหอพัก และรายงานตัวเข้าหอพัก ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทำบุญหอพัก ซ้อมแผนกรณีเกิดอัคคีภัย

วีดีโอทั้งหมด
รับน้องเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2562


"รับน้องใหม่สู่กลางใจชาวเมืองปัตตานี"


บรรยากาศวันแรกของน้องใหม่ปี 1 แห่งรั้วสีบลู ที่ได้


วันเปิดหอ 2016

ประมวลกิจกรรม

กิจกรรมทั้งหมด